Kjøpsvilkår

Fabnite AS (Foretaksregisteret 924 028 971 MVA), heretter kalt Fabnite, fungerer som selger av billetter på vegne av mange ulike arrangører. Når du kjøper billetter gjennom Fabnite inngår du en avtale med Fabnite, ikke arrangøren, for kjøp og levering av billetten(-e).

Det er altså Fabnite sitt ansvar å levere billettene du kjøper, mens arrangøren har ansvaret for arrangementets gjennomføring og kvalitet.

Ved å kjøpe billetter gjennom Fabnite godtar du samtidig også våre vilkår for bruk.

Billettpriser og tilgjengelighet

Det er arrangøren, ikke Fabnite, som fastsetter billettprisen for arrangementene sine, og som bestemmer antallet billetter som legges ut for salg.

Fabnite samarbeider ikke med tredjepartsdistributører av billetter, og vi selger alle billetter gjennom våre egne offisielle salgskanaler som er nettsiden fabnite.com og Fabnite-appen.

Serviceavgifter

Fabnite sine serviceavgifter varierer ettersom disse beregnes fra billettprisen.

Godkjente betalingsmåter

I Fabnites salgskanaler kan du betale med VISA, MasterCard, American Express, Apple Pay og Google Pay. Fabnite benytter Stripe som sin betalingsleverandør.

Både nettsiden vår og Fabnite-appen er sikret med SSL-teknologi, overholder nasjonale og internasjonale sikkerhetsstandarder, og er PCI-kompatible. Dersom du velger å lagre kortopplysningene dine i profilen din lagres ikke disse hos Fabnite på noen måte, men hos Stripe. Dine person- og kortopplysninger er krypterte for å unngå misbruk.

Levering av billetter

Levering av billetter skjer umiddelbart etter betaling til e-postadressen du selv oppgir ved kjøpstidspunktet. Som standard benytter vi e-postadressen du legger inn på brukerkontoen din under kontaktinformasjon.

Alle kjøpte billetter finner du også ved å logge deg inn på kontoen din på nettsiden fabnite.com eller i Fabnite-appen.

Spesielle vilkår for festivaler

I tilfeller der du har kjøpt billetter til en festival bestående av ulike enkeltopptredener, har arrangøren anledning til å foreta endringer i festivalprogrammet, herunder endringer i hvilke artister som opptrer under festivalen. Slike endringer kan forekomme tett opp til arrangementsdato og dette gir ikke rett til tilbakebetaling, refusjon eller heving av billettkjøpet.

Arrangøren skal tilstrebe å håndtere eventuelle endringer på en slik måte at det fremdeles tilbys en fullverdig festivalopplevelse.

Avlyst eller flyttet arrangement

Det kan være at et arrangement blir avlyst eller flyttet. Dette er noe arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre. Hvis et arrangement blir avlyst eller flyttet, refunderes billettene etter arrangørens bestemmelser. Dersom et arrangement flyttes er billettene fremdeles gyldige, og kan benyttes på den nye datoen.

Refusjoner

Det er Fabnite som gjennomfører eventuelle refusjoner på vegne av arrangøren. Dersom du som billettkjøper har krav på refusjon, uansett årsak, vil ikke serviceavgifter du har betalt til Fabnite bli refundert, ettersom vår tjeneste ble levert i forbindelse med selve billettkjøpet.

Det er alltid viktig å forsikre seg om at man har valgt riktige billetter før kjøpet gjennomføres.Fabnite kan ikke på vegne av arrangøren refundere billetter som allerede er kjøpt eller bytte disse mot andre billetter.

Angrerett

Etter norsk lov er det ikke angrerett på billetter til kultur- og idrettsarrangementer, selv om billettene er kjøpt på nett. Fabnite er derfor ikke forpliktet til å refundere kjøpet ditt dersom du ikke får benyttet billettene eller angrer på kjøpet, såfremt ikke den aktuelle arrangøren gjør et unntak. Alle henvendelser om å angre kjøp henvises derfor til arrangøren.

Nekte adgang

Arrangøren har rett til å nekte personer adgang til arrangementet, eller til å fjerne enhver person fra arrangementet av sikkerhetsmessige årsaker. Uakseptabel oppførsel som kan forårsake skade på andre personer eller eiendom, ordensforstyrrelser og brudd på arrangørens vilkår og betingelser kan medføre bortvisning fra arrangementet uten rett til refusjon.

Force Majeure

Fabnites forpliktelser og arrangørens forpliktelser overfor billettkjøperne i disse kjøpsvilkårene,herunder arrangørs ansvar for gjennomføring av arrangementet, inkludert billettkjøperens eventuelle rett til refusjon og økonomisk erstatning, bortfaller dersom arrangementet helt eller delvis rammes av en Force Majeure-situasjon før eller under arrangementet.

Force Majeure betyr enhver årsak som er utenfor Fabnites og/eller arrangørens kontroll som arrangøren eller Fabnite med rimelighet ikke kunne ha tatt i betraktning, unngått eller overvunnet følgene av. Eksempelvis, og ikke uttømmende; krig, opptøyer, terrorisme, større sykdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter.

Tvister og gjeldende lov

Tvister som oppstår som følge av bruk av Fabnite sine tjenester, herunder disse kjøpsvilkårene, skal reguleres av norsk lov med Vestfold tingrett som rett verneting.

Kontakt

Dersom du har spørsmål vedrørende kjøpte billetter, vennligst ta kontakt med oss ved å sende en e-post til support@fabnite.com. Alle henvendelser besvares så raskt som mulig.

Sist oppdatert 30. november kl. 12:00