Vilkår for bruk

Ved å bruke eller besøke salgskanalene våre (nettstedet fabnite.com ellerFabnite-appen) aksepterer du våre vilkår for bruk. Dersom du bryter vilkårene, kanFabnite ekskludere deg fra salgskanalene og/eller anmelde forholdet.

Maks antall billetter per kunde

I Fabnite er det på de fleste arrangementer en grense på antall billetter hver kunde kankjøpe. Grensen er publisert på kjøpssiden og kontrolleres ved hvert kjøp. Dette gjøresfor å forhindre urettferdig praksis for billettkjøp.

Dersom Fabnite identifiserer brudd på disse grensene, enten ved en enkelt bruker elleren gruppe brukere (ved bruk av flere betalingskort eller hvis flere medlemmer avsamme husholdning kjøper billetter), eller via bruk av automatiserte metoder til å kjøpebilletter forbeholder vi oss retten til å kansellere slike kjøp.

Forstyrrende eksterne verktøy

Bruk av eksterne verktøy/programvare for å overvåke eller forstyrre våre salgskanaler,eller til å kjøpe billetter via våre salgskanaler er forbudt. Ved å bruke våre salgskanaler,aksepterer du at du ikke kan bruke eksterne verktøy, programvare eller en automatisertmetode som kan forstyrre funksjonaliteten til salgskanalene våre eller for å kjøpebilletter.

Du forstår og aksepterer at Fabnite AS kan utestenge deg fra sine salgskanaler vedmisbruk eller brudd på noen av våre vilkår uten forvarsel. Fabnite AS kan i alvorligetilfeller ta rettslige skritt for å kompensere økonomisk tap eller skade.

Endringer i vilkårene

Fabnite forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene.

Sist oppdatert 30. november kl. 12:00