Artyfy Event AS
Artyfy Event AS

Artyfy Event AS

Arrangør

Sandefjord, Norge

Org. nr. 924 471 336 MVA

HjemArrangementerKundeklubb

Artyfy Event er et Sandefjord-basert selskap som gjennom å bidra med hyppige konserter, events og fra 2024, også festivaler, ønsker å skape glede, kvalitetskultur og opplevelser for turister og innbyggere i Østlands-området. Selskapet var for alvor i gang med sitt virke fra og med forsommeren 2022.